Start

Dla kogo ta książka?

Charakter zebranej treści oraz sposób jej podania sprawia, że książka ta przyda się w szczególności pastorom i katechetom chcącym pogłębić swoją wiedzę z zakresu ruchu pentekostalnego, studentom kierunków teologicznych i słuchaczom szkół biblijnych, gdyż znajdą tutaj usystematyzowany materiał źródłowy do studiowania, ale także wszystkim osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę religijną.

O Autorze

Moją pasją jest studiowanie Pisma Świętego. Skończyłem teologię na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2009) i na Uniwersytecie Bangor w Wielkiej Brytanii (2012) oraz studia doktoranckie na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2014). Jestem wykładowcą w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej (od 2010) oraz redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Studia Theologica Pentecostalia”.

caret-down caret-up caret-left caret-right